Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Dziś spotkanie Mieszkańców Komorowa, Romualdowa i Zagórza

krzysztofsobczak

Dziękuję Mieszkańcom Kłudna za obecność na wczorajszym zebraniu poświęconym podsumowaniu obecnej kadencji samorządu oraz opracowaniu studium dotyczącym DK S12. Dziękuję również za cenne uwagi i wnioski dotyczące spraw bieżących sołectwa.

Dziś w Dziennym Domu Senior + w Komorowie, zebranie poświęcone Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowemu, które obecnie znajduje się w fazie przygotowania na zlecenie GDDKiA. Mieszkańcy Komorowa Romualdowa i Zagórza, zapoznają się z projektowanymi korytarzami drogi oraz wspólnie zastanowią się nad wnioskami, jakie wspólnie przedstawimy wykonawcy studium na zebraniu w dniu 21 lutego b.r., w siedzibie OSP w Wieniawie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy.

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci