Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Dziś zapraszamy do Kalenia na spotkanie Mieszkańców Sołectwa Głogów

krzysztofsobczak

Mieszkańcy Konar, Głogowa, Kalenia i Zadąbrowa, spotykają się dziś w Kaleniu na zebraniu poświęconym sprawom organizacyjnym związanym z podsumowaniem kadencji samorządu w latach 2014-2017 i planami na rok bieżący.

Dziękuję Mieszkańcom Zawad, za poniedziałkowe spotkanie oraz za złożone wnioski i opinie zarówno w sprawach bieżących samorządu jak i dotyczących korytarzy przebiegu drogi krajowej S12. Wyrazy podziękowania kieruję również do Mieszkańców Wieniawy, którzy z planowanym Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowym związanym z budową S12, zapoznali się w dniu wczorajszym.

Dziś w Urzędzie Gminy w Wieniawie, podpisane zostały umowy na dobudowę oświetlenia ulicznego w Skrzynnie, na Kaukazie, oraz ulicy Radomskiej od strony Zbożenny. Została również podpisana umowa z projektantem w zakresie zmiany projektu budynku społeczno kulturowego w Skrzynnie, w związku z planowaną kontynuacją realizacji tego zadania w budżecie gminy w roku bieżącym.

W ostatnią fazę wchodzi realizacja projektu remontu ulicy Kasztanowej w Wieniawie. Na wczorajszym spotkaniu, Mieszkańcy zapoznali się z koncepcją przebudowy oraz przedstawili własne wnioski i opinie. W najbliższym czasie, projekt zostanie umieszczony na naszych stronach internetowych w celu ew. uwag i wniosków osób zainteresowanych, szczególnie w zakresie projektowanych zjazdów do posesji.

Pracownicy Urzędu Gminy w dniu dzisiejszym prowadzili prace porządkowe w Kochanowie i Romualdowie oraz porządkowali teren w centrum Wieniawy, przystanki i obiekty użyteczności publicznej.

Na spotkaniu z przedstawicielami poszczególnych referatów, zostały określone i zlecone zadania urzędu na miesiąc luty b.r, m.in w zakresie projektów i wniosków jakie zostaną przygotowane i złożone w celu pozyskania dofinansowania z rożnych źródeł, na wskazane w budżecie gminy zadania, w zakresie zamówień publicznych oraz windykacji należności.

 

Życzę miłego i spokojnego wieczoru

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci