Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Ostatni dzień lutego w samorządzie

krzysztofsobczak

W miniony poniedziałek spotkałem się z Mieszkańcami Brudnowa, które zostało zorganizowane w Domu Seniora Forsycje. Zebrani przedstawili swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące niezbędnych prac i potrzeb wspólnoty oraz zwrócili uwagę na potrzeby inwestycyjne w Brudnowie.

Od wtorku do piątku przebywam na szkoleniu dotyczącym zadań samorządu, jakie przed nami w związku z wejściem w życie ustaw i rozporządzeń, m.in. w zakresie: statutu jednostki, regulaminów organizacyjnych, wynagradzania, etyki, zasad kontroli, przyjmowania i rozpatrywania petycji, archiwizacji dokumentów. Mając na uwadze powyższe, z uwagi na moją absencję w dniu wczorajszym, zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, na mój dyżur w sprawie skarg i wniosków w najbliższy poniedziałek i wtorek w godzinach pracy urzędu.

W najbliższy poniedziałek, 05 marca b.r., zapraszam na zebranie Mieszkańców Pleca, które rozpocznie się o godzinie 17.00, w mieszkaniu Pana Sołtysa. Zebranie będzie poświęcone sprawo bieżącym sołectwa i potrzebom inwestycyjnym w tej miejscowości. Będzie to zarazem ostatnie z cyklu zebrań dotyczących podsumowania pracy samorządu w obecnej kadencji oraz perspektyw na bieżący rok.

Z uwagi na problemy z uzyskaniem optymalnej temperatury w budynku przedszkola publicznego w Wieniawie, informuję, że podejmujemy stosowne działania dotyczące ogrzewania budynku. Stan techniczny infrastruktury centralnego ogrzewania, przy silnych mrozach nie pozwala na ogrzanie budynku do właściwej temperatury. Dlatego też chcemy w okresie występowania silnych mrozów zdywersyfikować źródła ciepła poprzez uzupełnienie dodatkowych grzejników elektrycznych w poszczególnych pomieszczeniach. Budynek wymaga gruntownej termomodernizacji, wymiany okien i pokrycia dachowego. Z uwagi na pracę placówki będzie to możliwe dopiero w okresie wakacji. Gmina posiada już projekt dachu oraz wstępny kosztorys prac termo-modernizacyjnych. Prace te, zgodnie z kosztorysami będą kosztować około 0, 5 mln zł. Jednak są to prace niezbędne dla zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oraz właściwych warunków sanitarnych. Przez szereg lat, nie były przeprowadzane w placówkach oświatowych i innych budynkach stanowiących własność gminy Wieniawa, jakiekolwiek prace w tym zakresie. Przedszkole, szkoła, budynek weterynarii, blok w Komorowie, Senior+, czy inne obiekty w Konarach i Brudnowie, w których meldowano ludzi, w zakresie stanu technicznego pozostawiają wiele do życzenia. Prace na wszystkich tych obiektach wymagają nakładów około 3, 5 - 4 mln złotych, tylko w obszarze infrastruktury budynków. Obecnie tereny te zostały objęte planem rewitalizacji i szukamy odpowiednich źródeł dofinansowania inwestycji.

Stan techniczny pieców, również pozostawia wiele do życzenia. Zarówno źródła ciepła, jak i sieć dystrybucyjna wymaga gruntownego remontu. Piece opalane biomasą, głównie słomą były wybudowane ze środków m.in. WFOŚIGW, a pożyczka umorzona w 30%. Warunkiem umorzenia pożyczki było przeznaczenie kwoty umorzenia ba wybudowanie kanalizacji w Wieniawie, która miała wstępnie zakończyć się w roku 2012. Obecnie nadrabiamy te zaległości, żeby nie było konieczności zwrotu na rzecz funduszu kwoty umorzonej. Niestety, jak ważne jest racjonalne prowadzenie polityki rozwoju przekonujemy się każdego dnia. Nie można nadrobić kilkuletnich zaniedbań w ciągu 2 lat, zważywszy, że w roku 2015, musieliśmy zapłacić za faktury dotyczące umów zawartych jeszcze w poprzedniej kadencji. Szczegółowo przedstawię to Państwu na www.gminawieniawa.pl w godzinach popołudniowych.

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci