Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Samorządowy tydzień w Wieniawie

krzysztofsobczak

Rozpoczynamy kolejny samorządowy tydzień. Dziękuję Mieszkańcom Jabłonicy i Skrzynna za poświęcony czas i niedzielne spotkania, które poświęciliśmy sprawom bieżącym z zakresu działań samorządu oraz konsultacjom korytarzy nowoprojektowanej drogi krajowej S12, przez teren Gminy Wieniawa. Zważywszy na frekwencję, stwierdzam, że sprawy te są dla Państwa niezwykle ważne i istotne. Dziękuję za stanowisko i głosy dotyczące istotnych z punktu widzenia samych zainteresowanych kwestii, które należy przekazać wykonawcom studium, by zaprojektowane korytarze służyły nam wszystkim, a zarazem nie powodowały istotnych kolizji z budynkami i ważnymi dla gospodarstw terenami rolnymi czy sadowniczymi. Dziękuję również, że wskazujecie Państwo na korzyści, jakie mogą wynikać z wybudowania przez naszą gminę drogi o standardzie drogi ekspresowej.

Dziś na kolejne z cyklu zebrań, zapraszamy Mieszkańców Kamienia Dużego. Ze względów organizacyjnych spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Suchych o 16.00. Jutro będziemy w Woli Brudnowskiej. Zebranie odbędzie się u Pana Sołtysa o godzinie 17.00

Jutro jak w każdy wtorek będę dla Państwa dostępny w ramach dyżuru w sprawie skarg i wniosków, w godzinach pracy urzędu. Poprzez składane zapytania, informowanie o problemach, wskazywanie pewnych zjawisk czy kierunków działań jakie należy podjąć, jesteście Państwo również architektami budowanej systematycznie w oparciu o wolę Mieszkańców, polityki rozwoju Gminy Wieniawa.

W środę o godzinie 12.00, zapraszam wszystkich zainteresowanych do Sali w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie, gdzie odbędzie się spotkanie z firmą, która w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zajmuje się projektowaniem Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego, dla korytarzy drogi krajowej S12, przebiegających przez teren Gminy Wieniawa. Merytoryczne podstawy do składania wniosków uzyskaliście Państwo na naszych spotkaniach w poszczególnych miejscowościach. Uwzględniając warunki lokalne, strukturę gospodarstw oraz potencjał rozwoju poszczególnych miejscowości, możecie Państwo składać swoje wnioski dotyczące przebiegu korytarzy.

Dziś w urzędzie gminy zajmujemy się planem działań bieżących samorządu związanych z implementacją przepisów ustawy z 20 lipca 2017r., Prawo Wodne,  Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180. Dodatkowo przygotowujemy plan działań inwestycyjnych związany z realizacją zadań wskazanych w uchwale budżetowej na rok 2018.

W piątek 23 lutego, zapraszamy na Sesję Rady Gminy w Wieniawie, na której zostaną podjęte uchwały według porządku dziennego obrad, który zostanie zamieszczony dla Państwa na naszych stronach internetowych.

Życzę wszystkim czytelnikom miłego i udanego tygodnia

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci