Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

W dniu dzisiejszym wyjeżdżam do GDDKiA w sprawie S12

krzysztofsobczak

W dniu dzisiejszym wyjeżdżam do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie konsultacji korytarzy S12. Chcemy przedstawić Padu Dyrektorowi możliwe do wdrożenia rozwiązania związane z projektem S12, by w sposób jak najbardziej korzystny zostały wyznaczone korytarze projektowanej drogi, uwzględniając sytuację gospodarczą i społeczną gminy oraz prezentowane na zebraniach stanowisko poszczególnych wspólnot Mieszkańców Gminy

Dziękuję Mieszkańcom Kalenia, Zadąbrowa, Głogowa i Konar, za obecność i czynne uczestnictwo we wczorajszym zebraniu, które odbyło się w mieszkaniu Pana Radnego Rady Gminy, Stanisława Życzyńskiego. Kolejne zebranie zostało zaplanowane w Sokolnikach Suchych, w dniu 09 lutego, o godzinie 16.00. Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców.

W związku z opadami śniegu, które miały miejsce minionej nocy prowadzone jest odśnieżanie dróg gminnych i lokalnych. Z uwagi na prowadzenie prac z wykorzystaniem dwóch maszyn, zważywszy, że do odśnieżenia jest ponad 50 km dróg, prosimy o cierpliwość. Jednocześnie proszę zgłaszać do sekretariatu poszczególne odcinki, które jeszcze nie zostały odśnieżone. W pierwszej kolejności śnieg i błoto pośniegowe usuwane jest z odcinków, na których kursują autobusy dowożące dzieci i młodzież do placówek oświatowych.

W najbliższym czasie, zostanie ogłoszony przetarg na konsolidację kredytów zaciągniętych przez Gminę Wieniawa w latach 2009-2017 w celu zmiany struktury zadłużenia i poprawy płynności finansowej samorządu.

Jak pisałem we wczorajszym dzienniku, zostały podpisane umowy na dobudowę oświetlenia ulicznego w Skrzynnie oraz aktualizację projektu budynku usług społeczno kulturowych, powstającego na Komisarii w Skrzynnie.

 

Życzę miłego i spokojnego dnia

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci