Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Zapraszam do Żukowa na Spotkanie w sprawie DK S12

krzysztofsobczak

W dniu wczorajszym wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w Wieniawie, na którym zostały omówione bieżące sprawy samorządu oraz zakres prac niezbędnych do wykonania w poszczególnych Miejscowościach. Radni zapoznali się również z harmonogramem spotkań w poszczególnych miejscowościach oraz korytarzami przebiegu drogi krajowej S12, przez teren Gminy Wieniawa.

Dziś wieczorem o 15.30, zapraszam wszystkich Mieszkańców Żukowa na spotkanie poświęcone zapoznaniu społeczności lokalnej z korytarzami drogi krajowej S12. Wcześniej, w Żukowie odbyło się już spotkanie poświęcone podsumowaniu trzech lat obecnej kadencji samorządu

Pracownicy urzędu gminy, zgodnie z dyspozycją Mieszkańców, wyrażoną w formie wniosków składanych na zebraniach, w dniu dzisiejszym prowadza prace w Koryciskach, przy wycince odrostów drzew i krzewów w kierunku Omięcina oraz na działce stanowiącej własność Gminy Wieniawa, zlokalizowanej na przeciwko świetlicy, przy odmuleniu rowu w Rykowie. Z uwagi na dużą wilgotność nie jest możliwe rozwożenie kruszywa w Romualdowie. Wczoraj zostały pozbieranie śmieci w Rykowie i wycięte zakrzaczenia przy drodze z Wieniawy do Kochanowa.

Wszystkich, którzy starają się o przyjęcie na staż, roboty publiczne bądź prace interwencyjne informuję, że przyjęcia będą możliwe po dniu 15 lutego 2018r., w zależności od zapotrzebowania złożonego przez kierowników poszczególnych referatów i potrzeb w tym zakresie. Nadmieniam, że zatrudnienie w urzędzie gminy nie jest formą pomocy socjalnej, a podjęcie pracy bądź stażu wiąże się z koniecznością wykonywania zajęć zgodnie z warunkami umowy i dyspozycją kierowników poszczególnych referatów. Praca świadczona na rzecz Gminy, jest zarazem pracą świadczoną na rzecz całej społeczności Gminy Wieniawa, ponieważ to Mieszkańcy są właścicielami budżetu, natomiast Wójt, jedynie jego dysponentem. Dochowam wszelkich starań, aby praca świadczona na rzecz społeczeństwa przynosiła wymierne efekty w postaci realizacji poleconych obowiązków służbowych zgodnie ze sztuką i oczekiwaniami społeczeństwa.

W dniu jutrzejszym Związek Samorządów Polskich, na zebraniu zarządu spotyka się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Jako członek rady stowarzyszenia wezmę udział w posiedzeniu zarządu, reprezentując interesy naszej wieniawskiej społeczności.

Życzę miłego i spokojnego dnia

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci