Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Zapraszam na cotygodniowy dyżur w sprawie skarg i wniosków. Zebranie w Woli Brudnowskiej

krzysztofsobczak

Dziękuję za wczorajsze spotkanie wszystkim Mieszkańcom Kamienia Dużego. Myślę, że obok informacji z zakresu projektowanych korytarzy dla drogi krajowej S12, udało się wspólnie przeprowadzić konstruktywną i merytoryczną dyskusję w zakresie spraw bieżących sołectwa. Nie zabrakło również emocji, które wyrażają zainteresowanie społeczeństwa sprawami wspólnoty, zarówno w zakresie drogownictwa, melioracji, porządku publicznego jak i spraw organizacyjnych funkcjonowania sołectwa, Sołtysa, Rady Sołeckiej, czy kształtu okręgów wyborczych.

Dziś o godzinie 17.00, spotykam się z Mieszkańcami Woli Brudnowskiej, gdzie wraz z Mieszkańcami wspólnie omówimy sprawy bieżące Sołectwa oraz przedstawimy perspektywy w zakresie inwestycji, Strategii Rozwoju Gminy. Zebranie będzie również poświęcone podsumowaniu trzech lat działalności samorządu oraz budżetu gminy na rok 2018.

Jutro o godzinie 12.00, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie, odbędzie się spotkanie z wykonawcą Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego, projektowanej drogi ekspresowej S12, przez teren Gminy Wieniawa. Obok wykonawcy studium, w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. We wszystkich miejscowościach, które w bezpośredni sposób położone są w sąsiedztwie korytarzy, będących przedmiotem opracowania, zostały już przeprowadzone spotkania informacyjne, a Mieszkańcy mięli możliwość zapoznania się z mapami i stanowiskiem samorządu w zakresie korytarzy S12. Stanowisko było formułowane i powstawało w porozumieniu z Mieszkańcami poszczególnych Sołectw, którzy wyrażali swoje stanowisko podczas zebrań. Dziękuję Państwu za obecność i cenne informacje, które pozwoliły nakreślić najbardziej optymalne z punktu widzenia zebranych, warianty przebiegu drogi. Niech nie zabraknie Państwa również jutro, w Wieniawie.

W piątek zapraszamy na XXXVIII Sesję Rady Gminy w Wieniawie, początek o godzinie 09.00. Po zakończeniu obrad zapraszmy wszystkich do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie, na uroczystą akademię przygotowaną przez Nauczycieli i Uczniów, poświęconą Polskiej drodze do Niepodległości, przez Powstania Styczniowe i Listopadowe. Będzie to zarazem akademia inaugurująca obchody 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Wieniawa.

Życzę Państwu miłego i spokojnego dnia

Komentarze (1)

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci