Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Początek marca w samorządzie

krzysztofsobczak

W minioną sobotę, wziąłem udział w zebraniu OSP w Wieniawie, na którym zarząd jednostki przedstawił raport z działań w roku 2017 oraz wykonanie planu finansowego, jednocześnie omówione i przedstawione zebranym zostały plany działań w roku 2018. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Przysusze, mł. bryg. Marcin Sokół. Strażacy dokonali również zmian w Statucie jednostki. Dziękuję serdecznie zarządowi za zaproszenie i możliwość udziału w spotkaniu.

W niedzielę, na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Kłudno, wziąłem udział w zebraniu członków wspólnoty. Na spotkaniu przedstawiłem zebranym prawa i obowiązki członków wspólnoty, określone w Ustawie o Zagospodarowaniu Wspólnot Gruntowych oraz w Statucie Spółki. Zebrani pytali o możliwość aktualizacji wykazu udziałowców oraz możliwość wycinki drzew na działkach stanowiących użytki rolne, trwałe użytki zielone czy lasy. Poruszone i omówione zostały również obowiązki wynikające z prawa podatkowego, dotyczące gruntów stanowiących własność wspólnoty.

W minionym tygodniu uczestniczyłem w szkoleniu z zakresu organizacji pracy samorządów w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. W związku z powyższym Rada Gminy musi podjąć następujące uchwały:

  • ustalenie okręgów wyborczych
  • ustalenie obwodów głosowania
  • zmiany w statucie gminy
  • regulamin pracy komisji powoływanych z mocy ustawy oraz stałych RG
  • ustalenia, co powinien zawierać raport o stanie gminy

Dodatkowo zachodzi konieczność zmiany Regulaminu Organizacyjnego oraz wydania stosownych zarządzeń w związku ze zmianą procedowania budżetu, koniecznością przygotowania raportu o stanie gminy, publikowaniu rejestrów publicznych, i wielu innych aktów dotyczących spraw organizacyjnych.

Z uwagi na moją nieobecność w miniony wtorek, zapraszam wszystkich zainteresowanych w dniu dzisiejszym i jutro na cotygodniowy dyżur w sprawie skarg i wniosków, do urzędu gminy w Wieniawie.

Życzę miłego i i spokojnego tygodnia

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci