Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Podsumowanie zebrań, dzień przyjęć interesantów

krzysztofsobczak

Wczorajszym zebraniem z Mieszkańcami Pleca, zakończyliśmy cykl spotkań w poszczególnych wspólnotach, poświęcony podsumowaniu trzech lat pracy samorządu w Gminie Wieniawa, omówieniu budżetu na rok 2018 oraz projektowanym korytarzom drogi krajowej S12, które przebiegają przez teren naszej gminy. Na spotkaniach Mieszkańcy mięli możliwość formułowania zapytań i wniosków z zakresu spraw bieżących sołectwa oraz zadań inwestycyjnych jakie z punktu widzenia  zainteresowanych winny powstać w poszczególnych sołectwach. Wszystkie wnioski, odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zarówno spraw bieżących jak i drogi krajowej, zostaną Państwu przedstawione w formie dokumentu podsumowującego zebrania.

W dniu dzisiejszym o godzinie 10.00, na zaproszenie Pana Inspektora Adama Czyżewskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze, wezmę udział w debacie podsumowującej pracę i osiągnięte wyniki KPP w Przysusze, która odbędzie się w Komendzie Powiatowej Policji.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam wszystkich zainteresowanych, na mój cotygodniowy dyżur w sprawie skarg i wniosków, do Urzędu Gminy w Wieniawie, po godzinie 12.00.

Jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, przystąpimy do prac związanych z rozwożeniem kruszywa na drogi stanowiące dojazd do pól oraz zajmiemy się remontem tych odcinków, które zostały zaplanowane do realizacji w funduszu sołeckim.  Lista dróg, które zostaną wyrównane i wzmocnione kruszywami powstała w wyniku interwencji samych mieszkańców, Radnych rady Gminy i Sołtysów. Większość z tych wniosków dotyczy prac, które zostaną zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W urzędzie Gminy pracujemy dziś nad organizacją zamówień publicznych i prac określonych w uchwale budżetowej w miesiącu marcu. Jednocześnie chcemy zaplanować  i określić, jakie wnioski o dofinansowanie poszczególnych zadań zostaną złożone w poszczególnych jednostkach.

 

Miłego i spokojnego dnia

 

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci