Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Czwartek 19.04.2018

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

W dniu dzisiejszym będą kontynuowane prace związane z odmuleniem rowów w Woli Brudnowskiej. Z uwagi na prowadzenie prac w zwartej zabudowie, będzie również zorganizowany transport urobku, powstającego przy pracach.

W poniedziałek zaplanowane zostały prace w Zawadach, na ulicach Wspólnej Brzozowej Cisowej, Miłej, Krótkiej i Leśnej oraz zostaną ustawione kierunkowskazy i znaki z nazwami ulic w Jabłonicy, a we wtorek prace porządkowe i montaż piłko chwytów przy świetlicy wiejskiej w Koryciskach.

W urzędzie gminy przygotowujemy umowy na przygotowanie  aktualizacji planu ochrony zabytków, koncepcję kanalizacji gminy, oraz przygotowanie planu organizacji ruchu. Do 24 kwietnia oferenci mogą składać propozycje dotyczące zakupu serwera na potrzeby UG i GOPS w Wieniawie.

Wystąpiliśmy również z prośbą o nadesłanie oferty dotyczącej kładki w ciągu ulicy Zacisze w Wieniawie. Ponieważ uszkodzenia w wyniku kolizji samochodu osobowego są znaczne, chcemy również rozważyć możliwość wymiany całej konstrukcji, a jeśli nie będzie takiej potrzeby, uzupełnić barierki ochronne. Jednocześnie przystępujemy do wyceny i kosztorysowania przejścia od strony Jabłonicy. To zadanie zostało zaplanowane w tegorocznym budżecie gminy i będzie realizowane w najbliższym czasie.

Trwają prace budowlane związane z przebudową centrum miejscowości Sokolniki Suche, budową sieci kanalizacyjnej w Wieniawie oraz roboty przy elewacji frontowej budynku w Skrzynnie.

W dniu jutrzejszym przebywamy na szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018r., przepisów dotyczących RODO.

Dziś w urzędzie gminy pracujemy nad planem remontu dróg gminnych, zarówno w ujęciu doraźnym (uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznych po zimie)jak i długoterminowym, co wynika z konieczności wskazania tych odcinków dróg, które wymagają kompleksowego remontu, bądź stan nawierzchni i warunki atmosferyczne spowodują, że będzie on konieczny w kolejnych latach. Dodatkowo chcemy również szczegółowo określić wszystkie te odcinki dróg gruntowych, przy których znajdują się posesje mieszkalne.

Miłego popołudnia

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci