Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Dzisiejsze prace samorządu wieniawskiego

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

W dniu dzisiejszym przygotowujemy projekty uchwał na kolejną sesję Rady Gminy. W związku z zaskarżeniem do Komisarza Wyborczego uchwały dotyczącej podziału gminy na okręgi wyborcze, do momentu wydania stanowiska przez Komisarza, wstrzymujemy prace nad uchwałą związaną z podziałem Gminy na obwody głosowania. Do urzędu Gminy wpłynęło również wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Gminy w Wieniawie przy podejmowaniu uchwały w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, które zgodnie z właściwością w dniu wczorajszym zostało przekazane do rozpatrzenia do Pani Przewodniczącej Rady Gminy.

W poniedziałek podpisałem umowę dotyczącą dofinansowania przez Samorząd Województwa, zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby Jednostki OSP w Wieniawie. Kwota dofinansowania wynosi 130 000 zł. Jednocześnie podpisałem aneks dotyczący przesunięcia terminu rozliczenia dofinansowania przebudowy centrum Sokolnik Suchych.

W dniu dzisiejszym pracujemy w dalszym ciągu nad wnioskiem dotyczącym dofinansowania przebudowy dróg gminnych oraz wnioskami do WFOŚ i GW w Warszawie w zakresie termomodernizacji przedszkola publicznego oraz dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby Jednostki OSP w Wieniawie.

Pracownicy Urzędu Gminy w dniu dzisiejszym kontynuują prace związane z oczyszczeniem działki w Konarach oraz przy odmulaniu rowu w Woli Brudnowskiej. Po zakończeniu prac w Woli Brudnowskiej roboty będą kontynuowane w Brudnowie.

W Wieniawie na ulicy Słonecznej, realizowane są prace związane z wymianą barierki ochronnej na rzece Radomce. Prosimy o ostrożną jazdę i zachowanie szczególnej ostrożności.

W przyszłym tygodniu rozpoczną się przygotowania do modernizacji kładek w Jabłonicy. Wstępnie należy opracować dokumentację techniczną oraz uzyskać stosowne pozwolenia

Dziś zamierzam zwizytować realizowane inwestycje i prace w Konarach, Woli Brudnowskiej, Sokolnikach Suchych oraz Skrzynnie.

Życzę wszystkim miłego i spokojnego dnia

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci