Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Informacja na temat przebiegu prac

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

Chciałbym w dniu dzisiejszym poinformować Państwa o inwestycjach, jakie realizowane są obecnie przez Gminę Wieniawa i o planach inwestycyjnych na najbliższe dni i tygodnie. Wspomnę również o pracach, jakie realizujemy zgodnie z informacjami i wnioskami jakie uzyskałem od Państwa na zebraniach w poszczególnych miejscowościach.

W realizacji:

  1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieniawie III Etap. Ostatni III Etap kanalizacji Wieniawy jest w trakcie realizacji. Prace obejmują część ulicy Kochanowskiego, Zacisze, Starowiejską, Parkową, Cegielnia, Spokojną, Akacjową i Krótką. Zostały już zasilone w energię elektryczną i podłączone wszystkie przepompownie ścieków, tym samym wkrótce będziemy sukcesywnie uruchamiać poszczególne odcinki i umożliwiona zostanie możliwość przyłączania się odbiorców. Obecnie można już składać wnioski do Urzędu Gminy o wydanie warunków technicznych przyłącza kanalizacyjnego.
  2. Przebudowa centrum Sokolnik Suchych. W chwili obecnej, została już zakończona termomodernizacja i wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy w ramach środków pozostających w ich dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego, wyremontowali i wyposażyli wnętrze obiektu. Obecnie trwają prace związane z układaniem kostki brukowej wokół świetlicy oraz przygotowanie terenu pod montaż urządzeń siłowni plenerowej, placu zabaw dla dzieci oraz altany ogrodowej. Zgodnie z założeniami prace potrwają jeszcze około 3 tygodni.
  3. Budowa centrum społeczno kulturowego w Skrzynnie. Pozostawiony w szczerym polu na długie lata obiekt, doczekał się wreszcie kontynuacji prac. Niestety nie udało ustalić się co było powodem wybudowania za 1,3 mln zł kredytu budynku i zostawienie go bez jakiegokolwiek pomysłu na dokończenie. Blisko 0,5 mln zł, spłacono do tej pory samych tylko odsetek. Obecnie trwają prace związane z ociepleniem ścian budynku. Położono już warstwę styropianu oraz siatkę i klej. Obecnie rozpoczyna się układanie struktury tynków zewnętrznych. W przygotowaniu jest również projekt Techniczny zagospodarowania wnętrza obiektu. Prace związane z elewacją zakończą się do końca kwietnia.
  4. Prace związane z odwodnieniem działek rolnych. Niezwykle istotny i ważny problem to stan rowów melioracyjnych zarówno śródpolnych, jak i przyrożnych. Rozpoczynamy prace konserwatorskie od terenów położonych najniżej, i sukcesywnie będą one realizowane we wszystkich miejscowościach, ponieważ taka była Państwa decyzja na zebraniach. Obecnie trwają prace w Woli Brudnowskiej i Brudnowie, niestety warunki wilgotnościowe nie zawsze pozwalają na wjazd ciężkiego sprzętu, szczególnie w obrębie działek rolnych.
  5. Zakończona została wymiana elementów bariery na ulicy Słonecznej w Wieniawie (most na rzece Radomce), której stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. Prace zakończyły się w dniu wczorajszym. Wymiana elementów wiązała się z zapewnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych korzystających z mostu, głównie dzieci uczęszczających do szkoły od strony Zawad i była przedmiotem wniosków składanych przez Mieszkańców Zawad, ulicy Słonecznej oraz Chojniak w Wieniawie. Dziś zostaną ustawione znaki drogowe informujące o organizacji ruchu w tym miejscu, prosimy o ostrożną jazdę.

Dalszy ciąg informacji z przebiegu prac oraz planów na najbliższe dni w kolejnym wpisie

Życzę miłego i spokojnego dnia

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci