Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Kolejny pracowity tydzień w samorządzie

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

W bieżącym tygodniu w urzędzie gminy pracujemy nad przygotowaniem postępowań przetargowych w sprawie przebudowy dróg gminnych, na dofinansowanie których w dniu dzisiejszym zostanie złożony wniosek. Ponadto zlecono już przygotowanie dokumentacji na pozostałe odcinki dróg w Wieniawie, które z uwagi na charakter, nie zakwalifikowały się do dofinansowania zarówno z FOGR jak i z programu przebudowy dróg lokalnych.

W dniu dzisiejszym pracownicy urzędu, będą w Kłudnie, gdzie rozwiozą zgromadzoną w ramach funduszu soleckiego szlakę, która zostanie rozdysponowana zgodnie z wolą samych Mieszkańców na drogi gminne. Zostaną również ustawione znaki kierunkowe z opisanymi numerami posesji, jakie zlokalizowane są przy poszczególnych drogach.

Zgodnie z prośbą Pani Sołtys Anny Kazała z Romualdowa, doraźnie zostanie zabezpieczona wyrwa na drodze gminnej, gdzie zostało wymyte kruszywo w skutek ostatnich intensywnych opadów deszczu. W dalszej kolejności przepust zostanie wyposażony w przyczółki i odpowiednio zagęszczony, by do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło.

W miniony piątek dokonaliśmy analizy wizualnej stanu technicznego kładek na rzece Jabłonicy i Radomce począwszy od Jabłonicy (przy młynie), ul. Zacisze w Wieniawie i ul. Parkowej (Radomka). Na podstawie ustaleń zostaną podjęte i zlecone zadania związane z modernizacją tych obiektów w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających. Ponadto zgodnie z dyspozycją Mieszkańców Jabłonicy, kładka na rzece Radomce zostanie wyposażona w podjazd dla rowerów, by rowerzyści nie musieli przenosić rowerów po schodach, bądź przejeżdżać bezpośrednio przez rzekę. Ponadto po kolizji na ulicy Zacisze, uszkodzona została bariera ochronna kładki, która WYMAGA WYMIANY. Ponadto należy sprawdzić również konstrukcję nośną obiektu. O postępach prac będziemy informowali na bieżąco.

W związku ze zmianą ustaw dotyczących, m.in.: prawa łowieckiego, prawa wodnego, ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz wejściu w życie przepisów dotyczących płatności podzielonej split-payment od 01 lipca 2018r., oraz ochrony danych osobowych w związku z RODO od 25 maja b.r., a w związku z tym zmiany zakresów obowiązków  pracowników, zmiany wymaga również regulamin organizacyjnych urzędu gminy, czym zajmować będziemy się również w bieżącym tygodniu.

W poprzednich wpisach wspominałem o zadaniach i pracach jakie obecnie są wykonywane przez urząd gminy, w kolejnych spróbuję przybliżyć Państwu, co jeszcze przed nami, jak wyglądają plany w tym zakresie i kiedy potencjalnie działania te się rozpoczną.

Życzę miłego i spokojnego tygodnia  

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci