Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Koniec kwietnia w samorządzie w Wieniawie

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

24 kwietnia godzinie 12.00, rozpoczęła się XL sesja Rady Gminy w Wieniawie, na której Radni Rady Gminy zajęli się zmianami w budżecie na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032, została również podjęta uchwała dotyczącą zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na wymianę dachu i elewację przedszkola publicznego w Wieniawie. Pożyczka o której mowa powyżej dla  jednostek samorządu terytorialnego i ich związków  może wynosić 25% wypłaconej kwoty pożyczki. Dodatkowo wraz z Gminą Przytyk i Wolanów, przystąpiliśmy do opracowania planu aglomeracyjnego w związku z perspektywami rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Jabłonicy, Kochanowie i Sokolnikach Suchych. Tym samym wspólnie sfinansujemy zakup projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej, która obsługuje również teren gminy Wieniawa, a który został już skanalizowany do chwili obecnej. Rada Gminy, rozpatrzyła przygotowane w tym zakresie projekty uchwał. Radni zajmowali się podziałem gminy na okręgi wyborcze, ustaleniem granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu, w związku z zaskarżeniem poprzednio podjętej uchwały, jednocześnie zostały uchwalone obwody głosowania. Rada wraziła zgodę na użyczenie od wspólnot gruntowych Brudnowa i Komorowa, czterech działek, na realizację zadań własnych gminy w tych miejscowościach.

Dziś w Publicznej Szkole Podstawowej w Wieniawie odbywa się akademia poświęcona Konstytucji 3 maja. Niestety na dużą ilość obowiązków służbowych nie mogę wziąć udziału w tej niezwykle przejmującej uroczystości. O godzinie 13.00 będę przewodniczyło obradom Rady Społecznej przy SP ZOZ w Skrzynnie, gdzie zostanie rozpatrzone sprawozdanie finansowe placówki.

Z uwagi na jutrzejsze święto, zapraszam wszystkich na mój cotygodniowy dyżur w sprawie skarg i wniosków do Urzędu Gminy w Wieniawie, w najbliższą środę 2 maja 2018r. w godzinach pracy urzędu

W bieżącym tygodniu przygotowujemy postępowania przetargowe dotyczące przebudowy dróg gminnych w Wieniawie, Skrzynnie, Jabłonicy, Żukowie Kamieniu Dużym i Pogroszynie.

W dniu dzisiejszym o godzinie 15.00, zbiera się Komisja Rewizyjna w związku ze skargą dotyczącą działalności Przedszkola Publicznego w Wieniawie oraz złożoną rezygnacją Pana Przewodniczącego Komisji z Pełnionej Funkcji.

Życzę wszystkim dobrego odpoczynku podczas tegorocznej majówki, a przede wszystkim szczęśliwych wyjazdów i powrotów, a na dziś miłego i spokojnego popołudnia.

 

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci