Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Kwiecień w samorządzie, plany i działania

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

Wczoraj, jak w każdy wtorek miałem możliwość spotkania się z Państwem na moim cotygodniowym dyżurze w sprawie skarg i wniosków. Dziękuję za liczną obecność i przedstawianie spraw, zarówno indywidualnych, dotyczących Państwa prywatnych spraw, które w sposób pośredni uzależnione są od decyzji podejmowanych przez gminę, oraz tych dotyczących życia samorządu w ujęciu ogólnym. Dziękuję za sugestie i prośby o realizację poszczególnych spraw, będą one w najbliższym czasie realizowane.

W Urzędzie gminy pracujemy dziś nad kształtem i harmonogramem działań samorządu w miesiącu kwietniu. Na spotkaniu z Kierownictwem urzędu chcemy jeszcze raz przyjrzeć się regulaminowi organizacyjnemu oraz zaplanować prace zarówno w zakresie administracyjnym, jak i te realizowane w terenie, które zostały zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2018. Część tych zadań jest już realizowana, jednak wiele czeka na dogodne warunki pogodowe. Mam nadzieję,  że nadchodząca szybkimi krokami wiosna umożliwi szybkie ich rozpoczęcie. Dziś chcemy omówić i zaplanować realizację następujących działań:

  1. Modernizacja przepompowni ścieków w Kaleniu i Konarach
  2. Prace projektowe związane z modernizacją SUW w Skrzynnie w związku z koniecznością dywersyfikacji dostaw wody
  3. Przebudowa dróg gminnych w Kochanowie, Wieniawie (ul. Warzywna, Kasztanowa, Leśna, Wąska, Rzeczna, Łąkowa) Skrzynnie, Komorowie, Kamieniu i Kłudnie
  4. Przebudowa dróg w Sokolnikach Mokrych i Zawadach
  5. Modernizacja infrastruktury informatycznej w UG, w związku z wejściem w życie przepisów RODO
  6. Możliwości finansowania zewnętrznego zakupu wozu strażackiego na potrzeby OSP w Wieniawie
  7. Kontynuacja prac przy budynku w Skrzynnie (CSK)
  8. Dobudowa oświetlenia ulicznego: Skrzynno, Kłudno, Konary, Koryciska, Zagórze, Zawady, Komorów
  9. Uzupełnienie lamp w Kochanowie, Sokolnikach Mokrych i Komorowie, montaż urządzeń oszczędzających energię
  10. Zakres prac do wykonania w związku z koniecznością modernizacji budynku przedszkola publicznego w Wieniawie.

Chcemy również rozpocząć realizację prac, jakie zostały wskazane przez Państwa w funduszu sołeckim oraz na zebraniach, w szczególności będą to te zadania, które wiążą się z koniecznością poprawy stanu dróg stanowiących dojazd do pól uprawnych i działek rolnych oraz związane z odmuleniem i odwodnieniem zarówno terenów zamieszkałych, jak i dróg śródpolnych i dojazdowych do poszczególnych miejscowości. Informacje o szczegółowym zakresie prac zostaną wkrótce zamieszczone na naszych stronach internetowych.

Jak Państwo widzicie, zakres prac jest bardzo duży i trudny, ponieważ dotyka różnych dziedzin działalności samorządu. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem pracowników urzędu ale i Mieszkańców, uda się je wszystkie przeprowadzić w sposób sprawny, by planowane inwestycje jak najlepiej służyły społeczeństwu.

Życzę wszystkim czytelnikom mojego dziennika oraz zainteresowanym życiem i funkcjonowaniem samorządu wieniawskiego, spokojnego i udanego tygodnia, a na dziś miłego i pogodnego dnia.

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci