Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Prace realizowane przez samorząd

krzysztofsobczak

Dzień Dobry
W dniu dzisiejszym składamy wnioski dotyczące uzyskania dofinansowania na przebudowę dróg gminnych, m.in. ul. Kasztanowej w Wieniawie, dróg w Skrzynnie (Młynarska w kierunku Komisarii), Pogroszynie (od mostu na rzece Jabłonicy w kierunku Pogroszyna – ok. 1 km), Kamieniu (od Skrzynna w kierunku Kamienia – ok. 1000m) i Żukowie (od Gaju w kierunku Wólki – 1000 m). Jeśli uzyskamy dofinansowanie, prace rozpoczną się na przełomie maja i czerwca)
Dodatkowo przygotowujemy wnioski do WFOŚ i GW dotyczące przedszkola Publicznego w Wieniawie oraz zakupu wozu strażackiego (dotacja + pożyczka)
Nawiązując do wczorajszego wpisu, dotyczącego prac inwestycyjnych i robót prowadzonych przez gminę, pragnę przybliżyć Państwu i poinformować o kolejnych działaniach jakie obecnie realizowane są na terenie gminy.
1.    Zakończono prace związane z dobudową oświetlenia ulicznego w Skrzynnie. Dodatkowe linie zostały wybudowane przy drodze krajowej DK12 od strony Zbożenny  do parku, oraz uzupełnione lampy na ulicy Kaukaz od strony Wieniawy. Prace w tym zakresie są realizowane również w Zagórzu, Komorowie, Koryciskach i Kłudnie. Wcześniej zostało dobudowane oświetlenie uliczne Kochanowie. Trwają również prace projektowe dwóch odcinków oświetlenia ulicznego w Zawadach (od strony DK12, przy drodze powiatowej oraz ulice: Leśna, Wspólna, Cisowa, Brzozowa, Zalewowa oraz ul. Miła, do ulicy Południowej w Jabłonicy. Projektowane będzie również dobudowa oświetlenia w Koryciskach – Fidory oraz w Komorowie, w kierunku Skrzynna.
2.    Prace związane z odmuleniem rowów melioracyjnych przy drogach gminnych oraz rowów śródpolnych, które wskazywali Mieszkańcy na zebraniach, będą realizowane sukcesywnie w poszczególnych miejscowościach. Obecnie trwają one w Woli Brudnowskiej, gdzie dokończone zostało oczyszczanie rowu na Zawoli, obecnie mieszkańcy przy pomocy pracowników gminy instalują przepusty i zjazdy do pól uprawnych. Odmulony został również 350 metrowy odcinek rowu od skrzyżowania dróg w centrum miejscowości, w kierunku Brudnowa. Dziś prace będą kontynuowane na rowach od przystanku w kierunku Pleca, do końca wsi. Rozpoczęto również prace w Brudnowie, na 850 metrowym odcinku w kierunku Woli Brudnowskiej od drogi w kierunku Pleca. Po wyczyszczeniu 200 merów bieżących rowu, wilgotność podłoża uniemożliwiła dalsze prace. Czekamy na lepsze warunki.
3.    Na skwerze przy Placu 1000-Lecia w Skrzynnie, zostaną ustawione ławki i przeprowadzone wiosenne prace pielęgnacyjne. Całość inwestycji, wraz z zaprojektowaną ulicą Młynarską, obok istotnej poprawy bezpieczeństwa ruchu i komunikacji, będzie jednocześnie elementem zagospodarowania centrum miejscowości, poprawy estetyki i warunków życia Mieszkańców. Ostatni przetarg na przebudowę drogi nie został rozstrzygnięty, ponieważ firma, która wygrała, nie związała się z umową na realizację zadania. Przepisy prawa zamówień publicznych nie pozwoliły na wybór kolejnej ofert jaka wpłynęła w tym postępowaniu. Stąd wkrótce na naszych stronach BIP, ukaże się kolejny przetarg w przedmiotowej sprawie.
W przyszłym tygodniu przybliżę Państwu plany na kolejne miesiące, a jest ich dosyć dużo. Co prawdą większość inwestycji uzależniamy od możliwości pozyskania dofinansowania na ten cel, jednak biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków, mam nadzieję, że większość z nich uda się zrealizować.
W poniedziałek pracownicy urzędu gminy będą realizować prace związane z utwardzeniem dróg gruntowych w Kłudnie. Zainstalowane zostaną również oznaczenia z numerami domów jakie zlokalizowane są przy poszczególnych ulicach.
W przyszłym tygodniu również spotkanie z sołtysami, na którym omówimy, m.in. niebieski wariant przebiegu drogi S12, nowe obowiązki sołtysów i urzędu wynikające ze zmieniającego się prawa łowieckiego oraz zaplanujemy zebrania związane z zajęciem przez poszczególne miejscowości stanowiska dotyczącego liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy, w związku z nowelizacją przepisów ustawy o z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szczegółowy porządek zebrania wkrótce na naszych stronach internetowych.

Życzę miłego i udanego weekendu

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci