Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Środa w samorządzie wieniawskim

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

W nawiązaniu do wczorajszego wpisu, zapraszam dziś wszystkich zainteresowanych na mój dyżur do godziny 11.30

Przypominam wszystkim stowarzyszeniom i klubom sportowym działającym jako stowarzyszenia zwykłe, że do 20 maja 2018r.,  muszą uzyskać wpis do nowej ewidencji prowadzonej przez właściwego miejscowo Starostę. Te, które tego nie zrobią, przestaną istnieć z mocy prawa. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskają Państwo w Starostwie Powiatowym w Przysusze, pod nr tel. (48) 675 25 53 wew. 47.

Od czwartku 19 kwietnia, z uwagi na prace związane z budową III Etapu kanalizacji zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic Parkowej i Kasztanowej oraz ulica Szkolna. Dojazd do szkoły podstawowej będzie możliwy przez ulice Słoneczną a następnie Chojniak i Szkolną. Na czas prowadzenia prac związanych z budową kolektorów kanalizacyjnych, autobusy dowożące dzieci do szkoły, będą miały końcowy przystanek na zatoczce postojowej przy Gminnym Centrum Kultury w Wieniawie, przy ulicy Parkowej.

W dniu dzisiejszym będą kontynuowane prace związane z wyrównywaniem dróg gruntowych w Kłudnie oraz zostanie odmulony fragment rowu przydrożnego. Na jutro przewidziane zostały prace związane z odmulaniem rowu w Woli Brudnowskiej. Dziś w godzinach rannych, w związku z interwencją mieszkańców zostanie również wyrównana ulica rzeczna w Wieniawie, a wyrwy i koleiny uzupełnione kruszywem.

Na poniedziałek planujemy prace związane z wyrównaniem dróg gruntowych w Zawadach. Zostaną wyrównane ulice Miła, Leśna, Wspólna, Brzozowa i Zalewowa, Cisowa i Krótka. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, na drogi zostanie rozwiezione kruszywo, a nawierzchnia wyrównana równiarką drogową. Na wspomniane wyżej odcinki dróg zostały sporządzone kosztorysy inwestorskie, w związku z planowaną ich przebudową. Z uwagi na zmianę przepisów prawa budowlanego, które nakłada na zarządcę drogi obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dróg, będzie przygotowana w przedmiotowym zakresie dokumentacja projektowa.

Na jutro planuję spotkanie z Sołtysami z terenu gminy Wieniawa, na którym ustalimy dalszy porządek prac związanych z pracami w poszczególnych sołectwach zarówno w zakresie funduszu sołeckiego jak i systematycznym równaniem dróg gruntowych, stanowiących dojazd do działek rolnych. Jednak wiodącym jest wyrównywanie tych odcinków, przy których zlokalizowane są zabudowania mieszkalne.

Systematycznie pracujemy nad poprawą przejezdności dróg. W ubiegłym roku udało się przebudować 5500 metrów, na kilku odcinkach, m.in. Kłudnie Plecu, Żukowie, Komorowie i Kaleniu i Zagórzu. Łączna kwota nakładów poniesionych na budowę tych odcinków wynosiła ok. 1,3 mln zł. Pozyskaliśmy również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na budowę dróg w Kaleniu i Komorowie w wysokości 150 000 zł. Więcej informacji na temat przebudowy dróg i inwestycji w tym zakresie znajdziecie Państwo w wcześniejszych wpisach oraz wkrótce w artykule na www.gminawieniawa.pl.

Życzę miłego i spokojnego dnia

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci