Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Wtorek dla Mieszkańców, dyżur i zakres prac na dziś

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

W dniu dzisiejszym kończymy prace związane z wyrównywaniem dróg gruntowych w Kłudnie. Pracownicy urzędu gminy, zgodnie z dyspozycją Mieszkańców wywożą zgromadzony w okresie zimowym materiał na poszczególne odcinku, następnie po rozwiezieniu drogi zostaną wyrównane za pomocą równiarki drogowej i udostępnione Mieszkańcom. Wczoraj udało się zainstalować również znaki informacyjne ze wskazaniem kierunków i numerów posesji na poszczególnych drogach w Kłudnie. Zostanie również odnowiony i odmulony fragment rowu przy drodze gminnej, jutro prace drogowe w Kłudnie zostaną zakończone. Mam nadzieję, że warunki atmosferyczne nie przeszkodzą w realizacji zaplanowanych na dzień dzisiejszym zadań.

W Skrzynnie na skwerze przy Placu Tysiąclecia będą prowadzone prace porządkowe, związane z pielęgnacją posadzonych roślin. Następnie zostanie zakopana konstrukcja nośna i zamontowane ławeczki.

Zostały również dostarczone znaki informacyjne z nazwami ulic i numerami posesji zlokalizowanych przy poszczególnych ulicach w miejscowości Jabłonica. Gmina wystąpiła już do Powiatowego Zarządu Dróg, o wyrażenie zgody na ustawienie tablic, jednak PZD wymaga planu organizacji ruchu, by móc udzielić pozwolenia. Plan taki jest przedmiotem prowadzonego obecnie zapytania ofertowego, i po jego przygotowaniu i przyjęciu przez Radę Gminy, zostanie ponownie wysłane stosowne zapytanie do PZD. W tym tygodniu znaki zostaną ustawione przy drogach gminnych i w tych miejscach, gdzie nie zostanie naruszony pas drogowy GDDKiA oraz drogi powiatowej.

Jak w każdy wtorek zapraszam na mój cotygodniowy dyżur do Urzędu Gminy w Wieniawie. Z uwagi na konieczność mojego wyjazdu do Radomia i na posiedzenie Zarządu Związku Gmin Radomka, będę nieobecny pomiędzy godziną 10.30, a 14.30. W związku z powyższym zapraszam Państwa również w dniu jutrzejszym od 7.30 do 12.00. Przepraszam za zmianę harmonogramu wszystkich, którzy zaplanowali w dniu dzisiejszym wizytę w UG.

Wczoraj został złożony wniosek dotyczący przebudowy dróg gminnych w ramach środków z Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Wnioskiem zostały obięte następujące drogi gminne: ul Kasztanowa w Wieniawie, ul. Młynarska w Skrzynnie i dalszy odcinek drogi w kierunku Komisarii, , ul. Spokojna w Jabłonicy odcinki dróg gminnych w Żukowie, Pogroszynie i Kamieniu Dużym, które wymagają pilnej interwencji z uwagi na bardzo zły stan techniczny tych odcinków. Łącznie, jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, zamierzamy przebudować ok. 4500 metrów dróg gminnych tylko w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Zostały również złożone wnioski na budowę dróg w ramach środków FOGR do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, są to ul. Warzywna w Wieniawie oraz odcinek w Kochanowie, o łącznej długości ok. 1700 metrów. O kolejnych inwestycjach związanych z przebudową, budową lub remontem dróg, jakie planowane są do realizacji jeszcze w tym roku, w kolejnych wpisach.

Życzę miłego i spokojnego dnia

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci