Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Zapraszamy do śledzenia prac samorządu

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

Z związku z poprawiającą się sytuacją hydrologiczną, przystępujemy do prac związanych z poprawą nawierzchni dróg stanowiących dojazd do pól. Większość z tych zadań została wskazana przez społeczność lokalną w ramach funduszu sołeckiego. W dniu wczorajszym realizowane były prace w tym zakresie w Jabłonicy, dziś będą kontynuowane w Sokolnikach Mokrych i jeśli czas pozwoli, w Żukowie, a w pozostałych miejscowościach realizowane według zaplanowanego harmonogramu, który zostanie uzgodniony z sołtysami i przekazany mieszkańcom do wiadomości. Prosimy Mieszkańców o pomoc w realizacji prac poprzez udostępnienie ciągników i przyczep do przewozu kruszywa i szlaki.

W urzędzie Gminy pracujemy dziś nad wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącymi finansowania zakupu wozu strażackiego na potrzeby OSP w Wieniawie oraz Termomodernizacji ścian, przyziemia oraz wymiany pokrycia dachowego na budynku przedszkola publicznego w Wieniawie. Przy budynku zostaną przeprowadzone również niezbędne prace związane z koniecznością odwodnienia terenu, poprzez udrożnienie systemu drenażowego w obrębie przedszkola

Na ostatniej sesji Rada Gminy w Wieniawie, na mój wniosek, poparty opinią Biura Wyborczego, dokonała podziału Gminy na okręgi wyborcze. Szczegółowe informacje, wraz z uchwałą i mapą okręgów, pojawią się wkrótce na naszych stronach internetowych. Obecnie trwają prace związane z podziałem gminy na obwody głosowania.

W przygotowaniu również kolejna sesja Rady Gminy w Wieniawie. Na najbliższej sesji Radni zajmą się sprawami dotyczącymi przejęcia w użytkowanie działek stanowiących własność wspólnoty wsi Komorów, sprzedaży działki w Konarach, zmianami w budżecie gminy i WPF na rok 2018 oraz możliwością sfinansowania prac związanych z zakupem wozu strażackiego i termomodernizacji przedszkola.

Równolegle z pracami, jakie zostały przez Mieszkańców zapisane w ramach funduszu sołeckiego będziemy realizować zadania, jakie zgłaszaliście Państwo na zebraniach w styczniu i lutym. W zależności od zakresu tych prac i możliwości personalnych, zostanie również opracowany harmonogram ich realizacji w poszczególnych sołectwach i przekazany Mieszkańcom do wiadomości za pośrednictwem sołtysów i naszych stron internetowych.

 

Życzę miłego i spokojnego dnia

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci