Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

14.05.2018r.

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

Dziękuję wszystkim uczestnikom wczorajszego spotkania z Ministrem Środowiska, Panem Henrykiem Kowalczykiem, za poświęcony czas i obecność oraz niezwykle ciekawą i ożywioną dyskusję na temat problemów i kierunków dalszego rozwoju Naszej Małej Ojczyzny. Dziękuję Panu Ministrowi za wystąpienie i odpowiedzi na zadawane pytania. To niezwykle ważne i istotne, że mogliśmy poznać plany działań Rządu RP na kolejne lata. Dziękuję również za obecność kolegom samorządowcom, Staroście Przysuskiemu, Panu Marianowi Niemirskiemu oraz Wójtom Gmin: Potworów, Panu Markowi Klimkowi oraz Odrzywół, Panu Marianowi Kmieciakowi.

Jutro jak co tydzień, zapraszam na mój dyżur w sprawie skarg i wniosków do urzędu gminy, w godzinach pracy.

W piątek odbyło się zebranie Sołtysów, poświecone organizacji prac w poszczególnych miejscowościach. Zgodnie z deklaracją ze strony Sołtysów, do wykonania pozostają prace, na które poświęcić musimy 96 dni roboczych, przy założeniu, że każdego dnia pracować będzie w terenie 5 osób. To bez wątpienia dość dużo, jednak biorąc pod uwagę zakres prac, jakie wskazują Sołtysi, są to czynności niezbędne do realizacji, ponieważ dotyczą zarówno poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przejezdności dróg oraz estetyki i jakości życia w poszczególnych miejscowościach.

Trwa przyjmowanie ofert na realizację zadań związanych z przebudową dróg gminnych. Do 17 maja (czwartek), czekamy na oferty dotyczące przebudowy ulicy Kasztanowej w Wieniawie, natomiast do 23 maja, w zakresie przebudowy dróg w Jabłonicy (Spokojna), Żukowie, Kamieniu i Pogroszynie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania aplikacji i uzialu w ogłoszonych postępowaniach przetargowych.

Rozpoczynamy przygotowania do kolejnej sesji Rady Gminy w Wieniawie, na której zaprezentuję wysokiej Radzie Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 oraz poproszę o udzielenie absolutorium. Ponadto chcemy zająć się zmianami w budżecie na rok 2018, oraz WPF na lata 2018-2032. Plan sesji zostanie podany Państwu do wiadomości w terminie późniejszym, wraz z datą i porządkiem dziennym obrad.

Życzę wszystkim czytelnikom udanego tygodnia i spokojnego, miłego dnia

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci