Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

16 maja 2018r.

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

Dziękuję za Państwa obecność na moim wczorajszym dyżurze w sprawie skarg i wniosków, oraz dzielenie się ze mną informacjami z zakresu działania samorządu oraz problemami jakie pojawiają się na linii samorząd – beneficjent. Często zdarza się również, że są to sprawy osobiste. Tym bardziej dziękuję Państwu za zaufanie i zapraszam już w następny wtorek.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy przygotowanie dokumentacji do wniosku, jaki zamierzamy złożyć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18. W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Gmina Wieniawa będzie aplikować o wymianę kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni przy budynku PSP w Wieniawie, rozbudowę sieci dystrybucyjnej oraz termomodernizację wszystkich zasilanych z tej kotłowni obiektów i budynków mieszkalnych. W przypadku mieszkań prywatnych niezbędne będzie współfinansowanie wkładu własnego przez wszystkie osoby zainteresowane. Trwają już rozmowy w przedmiotowej sprawie.

Trwa wykaszanie poboczy przy drogach Gminnych, prosimy o ostrożną jazdę. Wkrótce zostanie opracowany harmonogram prac w poszczególnych miejscowościach. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Sołtysów potrzebujemy 96 dni roboczych na realizację poszczególnych zadań.

W dniu dzisiejszym zostanie przedłużony przepust na skrzyżowaniu dróg pomiędzy Romualdowem a Krajowem, co wynika z konieczności zapewnienia poprawy bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania i stanowi odpowiedź na wniosek Pani Sołtys Anny Kazała oraz Radnego RG, Pana Sławomira Brudniasa.

W związku z trwającymi pracami projektowymi w zakresie zagospodarowania budynku społeczno kulturalnego w Skrzynnie, już w najbliższy czwartek zostanie przedstawiony przez projektanta wstępny kosztorys prac i dokumentacja projektowa. Chcemy aby jeszcze w lipcu rozpisać przetarg na dalsze prace związane z przygotowaniem budynku do użytkowania i udostępnienia go społeczności lokalnej.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do składania ofert w ogłoszonych przetargach na przebudowę dróg na terenie gminy Wieniawa. Łączna długość planowanych do wyremontowania odcinków dróg wynosi około 5 000 metrów. W przygotowaniu również kolejny przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kochanów.

Życzę miłego i spokojnego dnia

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci