Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Święto Flagi, informacje samorządowe

krzysztofsobczak


Dzień Dobry

W Dniu Flagi, choć stanowi on środek majowego weekendu, zapraszam do Urzędu Gminy w Wieniawie. Jest to dzień pracujący. Jednocześnie z uwagi na wczorajsze święto, w dniu dzisiejszym pełnię również dyżur dla Państwa w sprawach skarg i wniosków. Jestem do Państwa dyspozycji do godziny 15.30. 

W związku z pilotażowym konkursem na Certyfikat Klastra Energii, w dniu 09 maja o godzinie 09.15 w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie, odbędzie się konferencja podsumowująca konkurs, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników I konkursu, oraz tematyczny panel dyskusyjny.  Ponieważ Gmina otrzymała dwa zaproszenia na to wydarzenie, jako podmiot, który składał wniosek o certyfikację klastra, wezmę udział w konferencji wraz z przedstawicielem urzędu.

W dniu dzisiejszym w urzędzie gminy trwa przygotowanie postępowania przetargowego dotyczącego przebudowy ulicy Kasztanowej w Wieniawie, ulicy Młynarskiej w Skrzynnie i dróg w Żukowie, Jabłonicy (ul. Spokojna), Kamieniu Dużym (od strony Skrzynna) i Pogroszynie (od strony Rykowa)

Trwają również rozmowy na temat możliwości zmiany projektu w Skrzynnie, w celu zabezpieczenia lewej krawędzi jezdni w kierunku Komisarii obrzeżami bądź krawężnikiem. Jednak byłoby to możliwe przy szerokości jezdni min. 5 metrów, co w obecnym stanie wiązałoby się z koniecznością rezygnacji z chodnika. Mając na uwadze powyższe szukamy obecnie innych rozwiązań zabezpieczenia tej strony drogi, zgodnie z wnioskami składanymi przez właścicieli posesji położonych przy Młynarskiej.

Już dziś zostanie opublikowany przetarg dotyczący przebudowy ulicy Kasztanowej w Wieniawie. Zakres prac obejmuje budowę chodników po obu stronach drogi, zjazdów do posesji, pasa jezdnego oraz odwodnienia liniowego poprzez system studzienek. Zostanie również zmienione oświetlenie uliczne na energooszczędne i ustawione nowe latarnie. Zainteresowanych udziałem w przetargu zapraszamy na strony BIP Gminy Wieniawa.

Zamówione zostaną bariery energochłonne na ul. Chojniak od skrzyżowania z ul. Sportową do ul. Szkolnej, od strony boisk, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu nad skarpą. Planujemy również remont kładki na Radomce w ciągu ulicy Parkowej. Tam zostaną odnowione schody i zamontowane zjazdy dla wózków i rowerów. Zostaną również wymienione barierki zabezpieczające kładkę.

Przystępujemy również do opracowania dokumentacji związanej z termomodernizacją i wymianą dachu na budynku przedszkola publicznego w Wieniawie. O zakresie prac i terminie realizacji więcej informacji udzielę w kolejnych wpisach.

Życzę miłego świętowania i spokojnego, udanego dnia.

 © Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci