Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Z okazji Święta Samorządu Terytorialnego, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia

krzysztofsobczak

Praca w samorządzie to wyróżnienie, zaufały nam tysiące Mieszkańców. Dlatego właśnie należy traktować powierzony nam mandat zaufania społecznego jako szczególną formę realizowania swoich obowiązków poprzez służbę tym, którzy w nasze ręce powierzyli los Naszej Małej Ojczyzny.

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, żeby nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada jest sługą. Te słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które od początku mojej pracy w samorządzie są mottem przewodnim wszyskich podejmowanych działań jako Wójta Gminy Wieniawa, niech staną się również myślą przewodnią w pracy wszystkich samorządowców.

Życzę Państwu Radnym, Sołtysom oraz Pracownikom Urzędu Gminy, samorządowcom wszystkich szczebli, byśmy byli zawsze ludźmi wielkimi. A swoją wielkością, poprzez podejmowane decyzje służyli zawsze wszystkim członkom naszej samorządowej wspólnoty, dążąc każdego dnia do jej systematycznego, zrównoważonego rozwoju. Niech każdy dzień przynosi radość z pełnionej służby i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy i realizowanych obowiązków.

Pamiętajmy o tym zawsze, by troska o Naszą Małą Ojczyznę, każdego dnia, bez wyjątku, miała charakter służby na rzecz każdego jej Mieszkańca.

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

 

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci