Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

11 czerwca 2018r. Z życia samorządu

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

Na wstępnie pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla Mieszkańców Sokolnik Suchych, na ręce Pana Radnego Roberta Korczyńskiego oraz Sołtysa, Pana Marka Jędrasika, za przygotowanie wczorajszej niedzieli z folklorem, oraz oprawę festynu z okazji przekazania Mieszkańcom do użytkowania odnowionej świetlicy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą: placem zabaw i siłownią plenerową. Swoją praca i zaangażowaniem po raz kolejny, tym razem Mieszkańcy Sokolnik Suchych, udowodnili, jak duże znaczenie ma porozumienie, dialog, czy też wspólne działanie na rzecz systematycznego rozwoju miejscowości oraz wzajemnej integracji i tworzenia więzi społecznych, które leżą u podstawy realizacji nakreślonych celów.

Jak wspomniałem we wczorajszym wystąpieniu, wkrótce rozpoczniemy kolejne prace związane z infrastrukturą turystyczno rekreacyjną, na którą udało się pozyskać finansowanie ze środków1) zewnętrznych. W Komorowie, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, powstanie siłownia plenerowa, a przy udziale Stowarzyszenia Oświatowego z Wieniawy, plac zabaw dla dzieci, dodatkowo przewidziana została wymiana ogrodzenia oraz aranżacja przestrzeni publicznej poprzez posadzenie krzewów ozdobnych. – kwota dofinansowania wynosi łącznie ok. 45 000 zł

Gmina pozyskała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na budowę Otwartych Stref Aktywności, które jeszcze w tym roku pojawią się w Sokolnikach Mokrych, Brudnowie i Wieniawie. Łącznie otrzymaliśmy 150 000 zł i rozpoczynamy procedurę zamówień publicznych w zakresie realizacji poszczególnych zadań.

Trwają również prace związane z przygotowaniem do remontu świetlicy w Wydrzynie. Przy obiekcie zostanie wymienione pokrycie dachowe oraz gruntowna termomodernizacja obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zostaną również przeprowadzone prace malarskie wewnątrz obiektu.

Z uwagi na trudną sytuację hydrologiczną, mogą występować przerwy w dostawach wody, szczególnie na terenach położonych wyżej. Wydajność studni w skutek znaczącego obniżenia poziomu wód, powoduje, że pompy nie sięgają do lustra wody. Dodatkowo, szczególnie w piątek i sobotę, zużycie zwiększa się o blisko 400%, w stosunku do poboru w pozostałe dni tygodnia. Apelujemy, by nie korzystać z wody sieciowej do podlewania trawników i pól uprawnych, ponieważ powoduje to braki w dostawach wody na cele bytowe. Obecnie prowadzone jest zapytanie ofertowe w zakresie przeprowadzenia modernizacji SUW w Skrzynnie i zwiększenie wydajności pomp. Będą prowadzone również dodatkowe prace związane z zapewnieniem ciągłości dostaw oraz ich dywersyfikacji. Problem szczególnie dotyczy Żukowa, Wydrzyna i Skrzynna, jednak zapotrzebowanie na wodę w ostatni weekend spowodowało, że braki odczuwalne były we wszystkich miejscowościach. Niestety problemy nie dotyczą tylko Gminy Wieniawa, braki występują również w Gminie Odrzywół, czy Gielniów. Zapewniam, że zrobimy wszystko, by problem związany z okresowymi brakami wody oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na jej dostawy, był jak najszybciej usunięty i nie powodował zupełnego zaprzestania dostaw.

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się prace związane z przebudową drogi Konary Zadąbrów, realizowane przez PRD Gielniów. Inwestycja realizowana jest przez Powiat Przysuski, a Gmina Wieniawa partycypuje w kosztach przebudowy. Prosimy o ostrożną jazdę.

Na www.gminawieniawa.pl, została przygotowana ankieta dotycząca przebiegu DK S12, na 40 złożonych ankiet, 20 pochodzi z jednego adresu IP!. Prosimy o zdrowy rozsądek i właściwą postawę obywatelską przy wypełnianiu ankiet, gdyż bez względu na ilość oddanych głosów z jednego adresu IP, będzie uwzględniona tylko jedna ankieta.

Już jutro zapraszam na mój cotygodniowy dyżur w sprawie skarg i wniosków do Urzedu Gminy w Wieniawie.

 

Życzę wszystkim czytelnikom miłego dnia i spokojnego tygodnia   

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci