Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

13.06.2018r.

krzysztofsobczak

Dzień Dobry

Jest mi niezwykle miło, że mogę dziś podzielić się z Państwem dobrymi informacjami. Gmina Wieniawa, w ostatnim czasie pozyskała środki na realizację zadań własnych w następujących obszarach:

  • Przebudowa dróg gminnych – 2 396 999,00 zł
  • Budowa Otwartych Stref Aktywności – 150 000 zł
  • Budowa dróg dojazdowych do pól – 100 000 zł
  • MIAS – 20 000 zł
  • Budowa placu zabaw w Komorowie (Stowarzyszenie Oświatowe) – 30 000 zł
  • Remont dachu strażnicy w Skrzynnie – 23 000 zł
  • Sokolniki Suche – plac zabaw – 134,768,13 zł

Obecnie czekamy na zakończenie rozpatrywania wniosków przez MS i T, w zakresie remontu sali gimnastycznej z węzłem sanitarnym przy PSP w Wieniawie (kwota wnioskowana ok. 400 000 zł)

 Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań, znacząco przekroczy w bieżącym roku 3 miliony złotych, co nigdy w historii działania samorządu w Wieniawie nie miało miejsca.

Dziękuję z tego miejsca pracownikom Urzędu Gminy w Wieniawie, Pani Magdalenie Lipińskiej i Pani Monice Jędrys, za wzorowe, zarówno od strony formalnej jak i merytorycznej, przygotowanie wniosków oraz Pani Krystynie Żurowskiej i Dariuszowi Kalecie, za nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej i dbanie o techniczną stronę projektów.

A w perspektywie kolejne wnioski o dofinansowanie: świetlice w Woli Brudnowskiej i Kochanowie, modernizacja kotłowni przy PSP w Wieniawie i UG w ramach klastra energii, przebudowa dróg w Kamieniu, Zawadach, Jabłonicy  i Wieniawie, dalszy ciąg remontów dróg, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W przygotowaniu również dokumentacja techniczna na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Skrzynnie oraz koncepcja kanalizacji gminy, jako klucz do popracowania projektów budowy sieci, w pierwszej kolejności w Jabłonicy, Kochanowie, Zawadach i Sokolnikach Suchych i pozostałych miejscowościach. Kończymy już przygotowanie dokumentacji na ulicę Warzywną w Wieniawie i parking przy cmentarzu w Skrzynnie.. W trakcie również projekty dobudowy oświetlenia w Zawadach i Koryciskach.

Pracownicy urzędu w najbliższych dniach będą realizować zadania w Sokolnikach Mokrych przy porządkowaniu terenu, czyszczeniu rowów i wycince krzewów, w Romualdowie i Zagórzu oraz Komorowie.

Dziękuję Mieszkańcom za zainteresowanie sprawami gminy i zadawane pytania, choć nie mogę na wszystkie odpowiedzieć w sposób satysfakcjonujący wszystkich zainteresowanych, to bez wątpienia podejmę zadania związane z  jak najszybszą odpowiedzią na stawiane tezy i oczekiwania społeczne.

 

Życzę miłego i spokojnego dnia.

Komentarze (1)

  • Gość: [lol] *.neoplus.adsl.tpnet.pl

    Nareszcie na skwerku w Skrzynnie zatrudniona została PRACOWITA osoba. Sama jedna w miesiąc ogarnęła to, co w zeszłym roku 10 osób nie mogło przez cały sezon. Nareszcie mamy piękny skwerek i poczucie, że nasze pieniądze nie są marnotrawione. Brawo dla Pani Zosi!!!

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci