Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Święto Flagi, informacje samorządowe

krzysztofsobczak

Dzień Dobry W Dniu Flagi, choć stanowi on środek majowego weekendu, zapraszam do Urzędu Gminy w Wieniawie. Jest to dzień pracujący. Jednocześnie z uwagi na wczorajsze święto, w dniu dzisiejszym pełnię również dyżur dla Państwa w sprawach skarg i wnio... więcej

Koniec kwietnia w samorządzie w Wieniawie

krzysztofsobczak

Dzień Dobry 24 kwietnia godzinie 12.00, rozpoczęła się XL sesja Rady Gminy w Wieniawie, na której Radni Rady Gminy zajęli się zmianami w budżecie na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032, została również podjęta uchwała ... więcej

Czwartek 19.04.2018

krzysztofsobczak

Dzień Dobry W dniu dzisiejszym będą kontynuowane prace związane z odmuleniem rowów w Woli Brudnowskiej. Z uwagi na prowadzenie prac w zwartej zabudowie, będzie również zorganizowany transport urobku, powstającego przy pracach. W poniedziałek zaplanow... więcej

Środa w samorządzie wieniawskim

krzysztofsobczak

Dzień Dobry W nawiązaniu do wczorajszego wpisu, zapraszam dziś wszystkich zainteresowanych na mój dyżur do godziny 11.30 Przypominam wszystkim stowarzyszeniom i klubom sportowym działającym jako stowarzyszenia zwykłe, że do 20 maja 2018r.,  musz... więcej

Wtorek dla Mieszkańców, dyżur i zakres prac na dziś

krzysztofsobczak

Dzień Dobry W dniu dzisiejszym kończymy prace związane z wyrównywaniem dróg gruntowych w Kłudnie. Pracownicy urzędu gminy, zgodnie z dyspozycją Mieszkańców wywożą zgromadzony w okresie zimowym materiał na poszczególne odcinku, następnie po rozwiezien... więcej

Kolejny pracowity tydzień w samorządzie

krzysztofsobczak

Dzień Dobry W bieżącym tygodniu w urzędzie gminy pracujemy nad przygotowaniem postępowań przetargowych w sprawie przebudowy dróg gminnych, na dofinansowanie których w dniu dzisiejszym zostanie złożony wniosek. Ponadto zlecono już przygotowanie dokume... więcej

Prace realizowane przez samorząd

krzysztofsobczak

Dzień Dobry W dniu dzisiejszym składamy wnioski dotyczące uzyskania dofinansowania na przebudowę dróg gminnych, m.in. ul. Kasztanowej w Wieniawie, dróg w Skrzynnie (Młynarska w kierunku Komisarii), Pogroszynie (od mostu na rzece Jabłonicy w kierunku ... więcej

Informacja na temat przebiegu prac

krzysztofsobczak

Dzień Dobry Chciałbym w dniu dzisiejszym poinformować Państwa o inwestycjach, jakie realizowane są obecnie przez Gminę Wieniawa i o planach inwestycyjnych na najbliższe dni i tygodnie. Wspomnę również o pracach, jakie realizujemy zgodnie z informacja... więcej

Dzisiejsze prace samorządu wieniawskiego

krzysztofsobczak

Dzień Dobry W dniu dzisiejszym przygotowujemy projekty uchwał na kolejną sesję Rady Gminy. W związku z zaskarżeniem do Komisarza Wyborczego uchwały dotyczącej podziału gminy na okręgi wyborcze, do momentu wydania stanowiska przez Komisarza, wstrzymuj... więcej

Wtorek dla Mieszkańców, zapraszam Państwa na dyżur

krzysztofsobczak

Dzień Dobry Dziś jak co tydzień, zapraszam na mój dyżur w sprawie skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Wieniawie. Do zadań organów administracji samorządowej należy nie tylko załatwianie indywidualnych spraw obywateli, ale także załatwianie skarg i wn... więcej

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci