Menu

Blog Wójta Gminy Wieniawa

Informacje z życia samorządu

Pierwsza dekada marca za nami

krzysztofsobczak

Szanowni Państwo Pracownicy urzędu gminy w dniu dzisiejszym będą realizować swoje obowiązki związane z poprawą przejezdności dróg stanowiących dojazd do posesji i działek rolnych, wywożeniem kruszywa i wyrównywaniem nawierzchni równiarką drogową. Pra... więcej

Podsumowanie zebrań, dzień przyjęć interesantów

krzysztofsobczak

Wczorajszym zebraniem z Mieszkańcami Pleca, zakończyliśmy cykl spotkań w poszczególnych wspólnotach, poświęcony podsumowaniu trzech lat pracy samorządu w Gminie Wieniawa, omówieniu budżetu na rok 2018 oraz projektowanym korytarzom drogi krajowej S12,... więcej

Początek marca w samorządzie

krzysztofsobczak

W minioną sobotę, wziąłem udział w zebraniu OSP w Wieniawie, na którym zarząd jednostki przedstawił raport z działań w roku 2017 oraz wykonanie planu finansowego, jednocześnie omówione i przedstawione zebranym zostały plany działań w roku 2018. W spo... więcej

Ostatni dzień lutego w samorządzie

krzysztofsobczak

W miniony poniedziałek spotkałem się z Mieszkańcami Brudnowa, które zostało zorganizowane w Domu Seniora Forsycje. Zebrani przedstawili swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące niezbędnych prac i potrzeb wspólnoty oraz zwrócili uwagę na potrzeby inwes... więcej

Spotkanie z wykonawcą STEŚ dla DK S12

krzysztofsobczak

Dziękuję za wczorajsze spotkanie Mieszkańcom Woli Brudnowskiej. Jak wiele zależy od dialogu i właściwego uporządkowania wewnętrznych relacji pomiędzy Mieszkańcami nie muszę nikogo przekonywać. To wzajemny szacunek i traktowanie każdego jako równopraw... więcej

Samorządowy tydzień w Wieniawie

krzysztofsobczak

Rozpoczynamy kolejny samorządowy tydzień. Dziękuję Mieszkańcom Jabłonicy i Skrzynna za poświęcony czas i niedzielne spotkania, które poświęciliśmy sprawom bieżącym z zakresu działań samorządu oraz konsultacjom korytarzy nowoprojektowanej drogi krajow... więcej

© Blog Wójta Gminy Wieniawa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci